Goda energiråd behöver inte vara dyra!

Olika hushåll har olika behov i vardagen, därmed skiljer sig våra respektive livsstilar åt. Oavsett om du är i stånd med en klimatsmart renovering,  är intresserad av elförsörjning eller vill energieffektivisera din vardag så finns det konsultation att få. Skönt, ellerhur?

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne hjälper privatpersoner, företag och organisationer med tips och råd hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • minska din klimatpåverkan
  • renovera på ett klimatvänligt sätt
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • installera solceller eller laddstolpe

På Home etc. den 5-8 mars kommer Energi- och klimatrådgivarna hålla i föreläsning och workshop. Du hittar dem även i monter H:12.
Hemsida: ekrs.se

Scroll to Top